DOD 2022 pre rodičov budúcich prvákov

Deň otvorených dverí 2022 pre rodičov budúcich prvákov sa uskutoční

22.3.2022 od 8:00 do 10:40 na elokovanom pracovisku Tomášikova 4

23.3.2022 od 8:00 do 10:40 v hlavnej budove na Borodáčovej 2