Druháci a ich pokusy na prvouke

Žiaci sa na vyučovacích hodinách najskôr naučili dôležité informácie o rozpustných a nerozpustných látkach. Prakticky si vyskúšali, ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú a ktoré nie.

Vyskúšali si pokus s odparovaním a filtráciou. Do misky naliali malé množstvo vody a rozmiešali v nej soľ. Potom už len niekoľko dní čakali a pozorovali ako sa ich pokusy zmenia. Náročnejší pokus bol na filtráciu, ale aj s tým si šikovní druháci hravo poradili.