Enviromentálna výchova v ŠKD

V dnešnom svete je pozitívny vzťah k životnému prostrediu veľmi dôležitý, pretože častokrát čelíme nevhodnému správaniu jednotlivcov ako aj nevhodnej činnosti človeka  na prírodu a na svoj vlastný priestor v ktorom žijeme. V ŠKD sa snažíme žiakov viesť k ochrane prostredia, v ktorom žijeme. Pomocou rôznych edukačných aktivít žiakov učíme, ako majú zlepšovať a starať sa o svoje okolie.