Európsky týždeň športu v ŠKD

Dňa 19.9.2022 sa v ŠKD v priestoroch telocvične uskutočnilo športové popoludnie pri príležitosti Európskeho týždňa športu. Žiaci preverili svoje pohybové schopnosti a zručnosti formou zaujímavých súťažných disciplín.