Florbalový deň

Dňa 15.11.2022 sme v spolupráci s mestskou časťou Ružinov organizovali florbalový deň z dôvodu získania finančných prostriedkov na zakúpenie florbalových mantinelov. Naši žiaci si mali možnosť vyskúšať základné herné činnosti jednotlivca a porovnať si sily so žiakmi iných materských škôl. Mgr. Dávid Pečeňuk