Florbalový turnaj

Dňa 8.11.2022 naša škola v spolupráci s MČ Ružinov organizovala florbalový turnaj z dôvodu získania finančných prostriedkov na zakúpenie florbalových mantinelov. Turnaja sa mohli zúčastniť žiaci a žiačky základných škôl mestskej časti Ružinov. Žiaľ, naším žiakom sa nepodarilo postúpiť zo skupiny. Mgr. Dávid Pečeňuk.