Hravá matematika v 2.A

V januári navštívili predškoláci z materskej školy na Bancíkovej ulici našich druhákov. Predškoláci si prišli pred zápisom do prvého ročníka pozrieť priestory našej školy a triedy. Posadili sa do školských lavíc a s pomocou druhákov vypracovali pracovný list z matematiky. Spoločne si zaspievali a zahrali sa aj hru.