Imatrikulácia 1. C triedy

V piatok 22. októbra 2021 boli prváci v škole na Borodáčovej ulici prijatí už ako naozajstní žiaci na slávnostnej IMATRIKULÁCII.
Po slávnostnom nástupe a privítaní deti vystúpili so svojimi básničkami a pesničkami. Mala to byť ich najobľúbenejšia, ktorú recitujú alebo spievajú najradšej. Potom boli slávnostne imatrikulovaní priložením veľkého pravítka. Po prváckej prísahe, v ktorej sľúbili, že sa budú dobre učiť a pekne správať sa už stali našimi skutočnými žiakmi a tento pekný moment im bude navždy pripomínať Pamätný list, odznak prváka a knižka.