Imatrikulácia prvákov 1.A

Dňa 14. decembra 2021 mali žiaci 1.A triedy svoj veľký deň. Stali sa právoplatnými žiakmi našej školy. Na tejto ceste ich sprevádzali žiaci 3.A triedy – Ninka a Martinko.
Prváci plnili úlohy, ktoré pre nich pripravili. Prváci ukázali svoju zdatnosť a šikovnosť: recitovali, počítali, spievali, tancovali… Spoločne predniesli Sľub Prváka. Na záver ich pani učiteľka pasovala za prvákov a odovzdala im Imatrikulačný list a milé darčeky.
Prajeme prvákom veľa úspechov a radostných zážitkov v škole!