Informácia o platbe za ŠKD

Na školský rok 2019/2020 bola stanovená úhrada za pobyt v ŠKD suma 16,80 EUR

mesačne. IBAN SK79 0200 0000 0016 3977 9451

Pri platbe záväzne napísať meno dieťaťa a triedu.