Informácia o triednom aktíve

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na úvodný triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 9.9.2019 od 16:00 v jednotlivých triedach(okrem tretiakov!).