Informácia o zadelení žiakov do tried

Vážení rodičia, informácia o zadelení žiakov do tried a konkrétneho pracoviska školy (Borodáčova alebo Tomášikova) bude zverejnená na tomto mieste a na vstupe do hlavnej budovy ZŠ v termíne od 23.8 do 25.8.2023.

Ďakujeme za pochopenie