Informácia pre rodičov

Vážení rodičia, informujeme Vás, že v týždni od 15.10 do 19.10 prebiehajú na škole ,,náčuvy´´ študentov PdF UK v Bratislave.