Informácie k nástupu do ŠKD

Na školský rok 2020/2021 bola stanovená úhrada za pobyt v ŠKD na sumu 17,20 –  EUR mesačne.

Pri platbe záväzne napíšte do poznámky meno a priezvisko dieťaťa a triedu. Platbu vytlačte a odovzdajte Vašej  vychovávateľke na kontrolu platieb do 20. dňa v predošlom mesiaci. Platbu za september realizujte do 4.9.2020.

IBAN :    SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Zápisný lístok pre ŠKD