Informácie k začatiu školského roka 2022/2023

Školský rok 2022/2023 sa začína 5. 9. 2022.

Všetky potrebné informácie a dokumenty sú v prílohách:

Organizácia školského roka
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Zápisný lístok do jedálne 2022/2023 (iba Borodáčova)
Zápisný lístok do jednálne 2022 /2023 (iba Tomášikova)
Zvonenie – Tomášikova
Zvonenie – Borodáčova
Rozhodnutie ministra
Výška príspevku ŠKD

 
V prípade záujmu o stravu pre Vaše dieťa na elokovanom pracovisku naTomášikovej už 5.9.2022 je potrebné, aby ste napísali mail na adresu jedalentomasikova@borodacova.sk 

Treba uviesť: presný dátum od kedy sa bude dieťa stravovať, meno dieťaťa, triedu. 

Mail je potrebné poslať do 4.9. 2022 do 21.00 hod.

Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie: 
č.účtu ŠJ : SK08 0200 0000 0045 0742 0053