Informácie o slávnostnom otvorení MŠ a adaptačnom procese

Milí rodičia,

slávnostné otvorenie Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava sa uskutoční dňa

 1. septembra 2019 o 8:00 hod.

Zároveň Vám k  rozhodnutiu o prijatí dieťaťa do Materskej školy, Borodáčova 2  dávame do pozornosti dôležité informácie o adaptačnom procese, ktorým sa riadi každá materská škola.

            Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia. Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteliek.

 

Nerobte odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé!                                     Dôverujte im, slovne ich povzbuďte!

 

Vaša úloha:

 • nelúčte sa s dieťaťom dlho,
 • ak máte možnosť, ponechajte dieťa len dopoludnia v MŠ,
 • opisujte dieťaťu prostredie materskej školy pozitívne /kamaráti, spievanie, nové hračky,…/,
 • po návšteve materskej školy dajte dieťaťu možnosť odpočinku,
 • nezaťažujte dieťa väčšími aktivitami / nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku…/,
 • nezaťažujte dieťa inými životnými zmenami / sťahovanie, narodenie súrodenca, nezhodami v rodine…/,
 • zosúlaďte poriadok doma s poriadkom v MŠ,
 • neprerušujte pobyt v MŠ. 

 

PRIEBEH ADAPTÁCIE

 1. týždeň:

Pondelok, utorok: dieťa navštevuje materskú školu od 8.00 hod. do 10.00 hod,

– desiata zabezpečená

Streda, štvrtok, piatok: dieťa navštevuje materskú školu od 8.00 hod. do 12.00 hod,

– desiata aj obed zabezpečený

2.týždeň:

– deti, ktoré adaptáciu zvládajú bez komplikácie, nastupujú na celodenný pobyt v materskej škole

 • desiata, obed, olovrant zabezpečený

–  deti, ktoré potrebujú dlhšie adaptovanie sa na prostredie, navštevujú materskú školu len na doobedie /do 12:00 hod./

– zákonných zástupcov o priebehu adaptácie informuje priebežne triedna učiteľka