Jarná škola

Náš tretí deň v jarnej škole sme začali vypracovaním pracovných listov na zopakovanie učiva. Počas ďalšej hodiny sme sa rozprávali a vytvárali projekty o zdravom životnom štýle, ako by sme sa mali stravovať a tiež sme si pripomenuli aký je šport dôležitý. Ďalšou aktivitou bol písmenkový hlavolam a na záver sme si zašportovali a zahrali loptové hry.
Dúfame, že sa čoskoro stretneme a budeme môcť v zdraví realizovať aktivity z ktorých máme poučenie, radosť a zábavu.