Kamarátka energetika

Dňa 16.9.2021 sa na elokovanom pracovisku Tomášiková konala interaktívna aktivita s názvom „Kamarátka energetika“. Prostredníctvom komiksov z bežného života a jednoduchých experimentov, ktoré si žiaci mohli vyskúšať v súťažnom poldennom programe, zistili ako vzniká energia, aké sú spôsoby jej premeny, odkiaľ pochádza, ako fungujú zariadenia na prípravu tepla a  ako využívame energiu na každom kroku. Na záver súťažného doobedia boli všetci zúčastnení odmenení.