Naše aktivity

Ukážka wrestlingu v škole

Pre žiakov  1. stupňa si členovia Wrestling Clubu Slovakia pripravili ukážky svojej činnosti. Pripravenou ukážkou chceli uskutočniť nábor detí na pohybovú činnosť. Zlepšiť silu, vytrvalosť, obratnosť, dispilínu a koordináciu detí.

V prípade záujmu rodičia  môžu svoje deti prihlásiť na tel. čísle 0902245789, alebo mailom: horinek.sk@gmail.com.

Club pôsobí v priestroroch DK Ružinov Ružinovská 28, Bratislava.

Aktivity v ŠKD

V školskom klube detí si žiaci rozvíjajú svoju kreativitu, sú aktívni v
tanečných a pohybových činnostiach, zapájajú sa do spoločných hier, riešia
zaujímavé hlavolamy, a upevňujú si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom
zábavných hádaniek a úloh.
Ponúkame Vám prehľad niektorých aktivít.

Cesta slovanskou históriou

Dňa 19.12.2017 našu školu navštívili členovia šermiarsko-divadelného sploku Via Historica z Banskej Bystrice.

V programe s názvom Cesta slovanskou históriou nás zábavnou formou s využitím dobových kostýmov, historických zbraní a šermiarskych súbojov previedli históriou Slovanov od kniežaťa Sama, misiu Cyrila a Metoda až po korunováciu prvého uhorského kráľa – sv. Štefana.

 

Exkurzia Viedeň

Dňa 12.12.2017 sa žiaci z druhého stupňa zúčastnili exkurzie vo Viedni. Prezreli si Vojenskohistorické múzeum – Arsenal venované vojenským dejinám bývalého Rakúsko-Uhorska, známy Dóm sv. Štefana a na záver exkurzie navštívili aj známe vianočné trhy na námestí Rathausplatz.

 

Projekt žiakov 1.A triedy z predmetu PRVOUKA – ZMYSLY

Prváci po ukončení tematického celku ZMYSLY vytvárali na vyučovacích hodinách z prvouky s pani učiteľkou Jurányiovou projekty. Využili pritom svoje vedomosti, ktoré získali počas predchádzajúcich vyučovacích hodín. Žiaci vedia zmysly nielen vymenovať, ale poznajú ich význam. Naučili sa, že o svoje telo a teda aj zmysly sa musia starať, snažiť sa predchádzať úrazom. Počas vytvárania projektov sa naučili aj spolupracovať vo dvojiciach či v skupinách.

 

 

 

Druháci a ich projekt z prvouky

Žiaci 2.A aj 2.B triedy sú veľmi šikovní. Z prvouky sa nedávno s pani učiteľkou Jurányiovou učili u ČLOVEKU. Naučili sa veľa nových informácii, ktoré využili pri tvorení projektov. Téma zadania úlohy bol človek. Žiaci spolupracovali  v skupinách. Svoje projekty zamerali na správnu výživu, kostru a svalstvo, pohyb a šport, životné prejavy človeka,…

 

Hravá matematika v 2.A

V januári navštívili predškoláci z materskej školy na Bancíkovej ulici našich druhákov. Predškoláci si prišli pred zápisom do prvého ročníka pozrieť priestory našej školy a triedy. Posadili sa do školských lavíc a s pomocou druhákov vypracovali pracovný list z matematiky. Spoločne si zaspievali a zahrali sa aj hru.

Mikulášska nádielka na ZŠ Borodáčova

Dňa 6.decembra 2017 v našej školičke na nás čakalo veľké prekvapenie.

Vyučovanie sa začalo netradične. Do školy zavítal svätý Mikuláš.

Sprevádzali ho dvaja milí anjeli – Elka a Nelka. Svätý Mikuláš so svojimi anjelikmi vítali žiakov vo vestibule školy.

Počas 1.hodiny si žiaci 3.A a 3.B pripravili krátku reláciu do školského rozhlasu o pôvode tohto dobrodinca.

Potom Mikuláš chodil z triedy do triedy a rozdával deťom sladkosti a dobrú náladu. Mikulášske darčeky si žiaci museli zaslúžiť peknou básničkou, či pesničkou.Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali žiaci prvých ročníkov. Deti na 1. stupni potešilo aj divadelné predstavenie. Skrátené vyučovanie ocenili zas žiaci 2. stupňa.

Bol to skvelý deň. Srdečná vďaka, Mikuláš!

 

Besiedka 2017

V predvianočnom čase zhonu sa dňa 19.12.2017 o 16:00 hod. v ŠKD zastavil na chvíľu čas. Detičky 2., 4. a 5. ročníka pripravili pre svojich rodičov vianočný darček v podobe nádhernej vianočnej besiedky a ručne vyrobených darčekov. 

Návšteva knižnice

Dňa 14.12.2017 v tichu ružinovskej knižnice Bachova si detičky z ŠKD z tried 2.A a 2.B čítali knihy, ktoré si potom pravidelne počas celého škol. roka vypožičiavajú. Do miestnej knižnice chodia veľmi radi a tešia sa vždy na ďalšie knihy, z ktorých získavajú nové poznatky, ale hlavne sa učia krásne čítať.