Knick – knack

KnickKnack je interaktívne pohybovo-rekreačné podujatie ktorého sa zúčastnili žiaci v ŠKD dňa 25.4.2018. Vo tomto predstavení deti pracovali s netradičnými rekvizitami, ktoré pri používaní okrem fyzického pohybu si vyžadujú aj určitú „mentálnu zdatnosť“ žiakov. Po ukážke pána ktorý viedol toto podujatie, si každý žiak „na vlastnej koži“ skúsil osvojiť správnu techniku pohybov. Vytváralo to nejednu komickú situáciu, preto celé predstavenie malo veselý priebeh.