Koncert RAMIVANA

V januári sa deti v ŠKD na elokovanom pracovisku Tomášikova zúčastnili vzdelávacieho koncertu. Členovia zoskupenia RAMIVANA im predstavili veľa zaujímavých, netradičných hudobných nástrojov z celého sveta. Deti si nástroje nielen vypočuli, ale si na niektoré aj všetci spolu zahrali.