Koncert v ŠKD

V mesiaci január sa na elokovanom pracovisku Tomášikova konal pre deti koncert netradičných hudobných nástrojov. Zoskupenie Ramivana priniesli a predstavili deťom veľa zaujímavých nástrojov z rôznych kútov sveta. Deti si nástroje so záujmom vypočuli  a mohli si ich aj samé vyskúšať. Pani Ivanka im porozprávala aj o liečivej sile hudby a niektoré deti si liečivé vibrácie hudobného nástroja monocord pocítili na vlastnom tele. Koncert sa deťom veľmi páčil.