Krúžky ponúkané BENITIM

Vážení rodičia, ponúkame Vám informácie o krúžkoch, ktoré bude na našej škole realizovať spoločnosť BENITIM.

názov kurzu:
                  ŠPORTmaniak
určené pre deti:             1. – 2. ročník
krátky popis kurzu:       Dieťa trénuje počas roka 12 športov, aby zistilo, ktorý šport ho najviac zaujíma.
dni a časy:                     PONDELOK 14:00 – 15:00 hod.
miesto:                           veľká telocvičňa ZŠ Borodáčová
podrobný popis kurzu: ŠPORTmaniak – trénuj  9 športov, z ktorých si  vyberieš ten správny pohyb pre seba.

Jedinečný športový program, vedený profesionálnymi trénermi, v ktorom nájdeme dieťaťu najvhodnejšiu formu

pohybu. Tréningy sú vedené zábavnou formou, ktorá udržuje záujem, pozornosť a motiváciu dieťaťa.  Začiatočníci trénujú športy:  ATLETIKA, KIN-BALL, GYMNASTIKA, KARATE/JUDO, FLOORBAL, DODGEBALL, BASKETBAL, FUTBAL, PREHADZOVANÁ

Dieťa získa základné zručnosti v mnohých športoch, zlepšenie pohybových schopností a celkovej kondície, zlepšenie koordinácie a spevnenie, správny postoj a držanie tela, schopnosť spolupracovať, radostné prežívanie a lepší vzťah k pohybu.

Na konci programu rodičia dostanú Športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je preň vhodný. Program ŠPORTmaniak bol ocenený Cenou Nadácie Orange.
 
názov kurzu:                  ŠPORTmaniak
určené pre deti:             3. – 4. ročník 
krátky popis kurzu:       Intenzívnejšia a technicky náročnejšia nadstavba programu ŠPORTmaniak. 
dni a časy:                     STREDA 15:00 – 16:00 hod. 
miesto:                           veľká telocvičňa ZŠ Borodáčová
podrobný popis kurzu: ŠPORTmaniak – trénuj 12 športov, z ktorých si  vyberieš ten správny pohyb pre seba.

Jedinečný športový program, vedený profesionálnymi trénermi, v ktorom nájdeme dieťaťu najvhodnejšiu formu pohybu. Tréningy sú vedené zábavnou formou, ktorá udržuje záujem, pozornosť a motiváciu dieťaťa.  Pokročilí trénujú športy: ATLETIKA, KIN-BALL, GYMNASTIKA, KARATE/JUDO, FRISBEE, FLOORBAL, BADMINTON / TENIS, DODGEBALL, BASKETBAL, FUTBAL, KRUHOVÝ TRÉNING. Pokročilí trénujú vybraný šport s vyššou intenzitou a náročnejším prevedením. K základnému tréningu pripájame aj nové športy:ŠERM a BASEBALL

Dieťa získa: zručnosti v mnohých športoch, zlepšenie pohybových schopností a celkovej kondície, zlepšenie koordinácie a spevnenie, správny postoj a držanie tela, schopnosť spolupracovať, radostné prežívanie a lepší vzťah k pohybu.

Na konci programu rodičia dostanú Športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je preň vhodný. Program ŠPORTmaniak bol ocenený Cenou Nadácie Orange.

 
 
názov kurzu:                  ŠPORTmaniak
určené pre deti:             5. – 9. ročník 
krátky popis kurzu:      Jedinečný dynamický športový program vystavaný pre športové potreby teenagerov.

dni a časy:                     PONDELOK 15:00 – 16:00 hod.

miesto:                           veľká telocvičňa ZŠ Borodáčová 

podrobný popis kurzu: ŠPORTmaniak TEENage – trénuj  športy, ktoré teenagerov najviac bavia.

Tréningy vedú profesionálni tréneri, ktorí vedia, ako teenagera zaujať pre pravidelný pohyb. Celoročný program je zložený z trénigov zameraných na rýchlosť, výbušnosť, dynamiku, posilňovanie.

Teenageri trénujú športy: ATLETIKA, KIN-BALL, BOJOVÝ ŠPORT / SEBEOBRANA, FLORBAL, BASKETBAL, FUTBAL, KRUHOVÝ TRÉNING, BASEBALL POSILŇOVANIE

Teenager získa zlepšenie pohybových schopností a celkovej kondície, zlepšenie koordinácie a spevnenie tela , správny postoj a držanie tela, schopnosť spolupracovať, radostné prežívanie a lepší vzťah k pohybu.

Na konci programu rodičia dostanú Športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je preň vhodný. Program ŠPORTmaniak bol ocenený Cenou Nadácie Orange.