Kurz korčuľovania

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s ponukou zimnej športovej aktivity, ktorú už tradične organizujeme pre radosť a veľký záujem Vašich detí.

Náplňou obsahového štandardu Telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ je aj získavanie a rozvíjanie korčuliarskych zručností v rámci sezónnych aktivít. Preto sme pre našich žiakov pripravili ako súčasť vyučovacieho procesu KURZ KORČUĽOVANIA zameraný na zvládnutie základov korčuľovania pre začiatočníkov a  zdokonaľovanie korčuliarskych techník pre pokročilých: jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach. Podľa pohybových zručností a ovládania jazdy na korčuliach budú žiaci rozdelení do výkonnostných skupín.

Termín: 5.- 9. februára 2018

Miesto: Zimný štadión V. Dzurillu

Cena výcviku: 44 € 

Dĺžka trvania kurzu: 10 výcvikových hodín

Poplatok môžete uhradiť v hotovosti alebo na účet

IBAN SK 8509000000000634789656

Poplatok za kurz 44,- € zahŕňa: výcvik, prenájom objektu, poistenie a doprava.