Laci Strike – tanečná telesná výchova

Dievčatá z 3. a 4. ročníka z elokovaného pracoviska na Tomášikovej sa pravidelne zúčastňujú projektu Moduly – tanečnej telesnej výchovy, ktorá je vyučovaná skvelými lektormi. 
Práve Laci Strike je autorom vzdelávacej tanečenej osnovy.