LVVK 2024

Žiaci 6. až 9. ročníka sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu, ďalej len (LVVK) v dňoch od 29.1.2024 – 2.2.2024 vo Vyšnej Boci v Ski centrum Bačova Roveň. Zmluvný autobus zabezpečil bezproblémovú pokojnú prepravu až k hotelu Barbora. Celkovo sa kurzu zúčastnilo 44 žiakov, 4 inštruktori, 1 pedagogický dozor a zdravotníčka.

LVVK začal v pondelok 29.1.2024, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed, večera) formou hotelovej obsluhy.

Po ubytovaní v hoteli a po obede sme sa rovno presunuli na svah a rozdelili do štyroch družstiev lyžiarov – začiatočníkov, lyžiarov – stredne pokročilých, lyžiarov pokročilých, lyžiarov pokročilých. Žiaci lyžovali dvakrát do dňa a na tretí deň mali poobede povinný oddych, ktorý sme využili na prechádzku v krásnej dedine Vyšná Boca. Po večeri sme sa venovali prednáškam o nácviku lyžiarskych techník a stavbe lyží, či sledovaní náučných lyžiarskych filmov. K dispozícii bola spoločenská miestnosť s pingpongovým stolom, biliardom a možnosťou občerstvenia v bufete.

Žiaci získali základné vedomosti o základných pojmoch, názvosloví, technike lyžovania, lyžiarskom vybavení, o základoch didaktiky lyžovania, o zásadách pobytu v zimnej prírode. S úrovňou nadobudnutých lyžiarskych zručností u začiatočníkov aj u pokročilých možno vysloviť spokojnosť.

Počasie nám vyšlo, počas celého kurzu sme mali slnečné počasie a veľa snehu. Na svahu sa žiaci správali zodpovedne a disciplinovane – v súlade so základnými pravidlami správania sa na svahu (Bielym kódexom), bezvýhradne dodržiavali pokyny vyučujúcich. Sme radi, že sa všetky pády zaobišli bez úrazov.

Náš posledný deň lyžovania bol 2.1.2024, kedy sme lyžovali do 11:00 hod. Po zbalení a obede sme sa rozlúčili s personálom chaty a vybrali na cestu domov. Do Bratislavy sme prišli o 17:30 hod.

Chcem sa poďakovať našim inštruktorom, pedagogickému dozoru a zdravotníčke. Taktiež celému personálu hotela za vytvorenie pohostinného prostredia pre náš pobyt ich obetavú prácu. Sme radi, že žiaci všetko úspešne zvládli. Tešíme na ďalší úspešný lyžiarsky kurz.