Marec – mesiac knihy v ŠKD

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Preto sa tento mesiac knihy opäť uskutočnil aj tento školský rok na našej škole. Nadviazali sme na predchádzajúcu tradíciu: návšteva knižnice, čitateľský maratón a maľované čítanie. Deťom sa aktivity páčili a záujem o knižky tak ešte stále neklesá napriek digitálnym technológiam, a preto touto výzvou chceme motivovať žiakov, aby čo najviac čítali a prehlbovali tak lásku ku knihám.