Marec – mesiac knihy

S prvákmi sme si pripomenuli, že marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s príchodom slnečných dní. Ale aj, že marec je mesiacom kníh. Poprezerali sme si triednu knižnicu, urobili čitateľskú súťaž medzi prvými triedami, vyrobili záložku do knihy. Deti si navzájom porozprávali o svojej najobľúbenejšej knižke.