Mikulášska nádielka na ZŠ Borodáčova

Dňa 6.decembra 2017 v našej školičke na nás čakalo veľké prekvapenie.

Vyučovanie sa začalo netradične. Do školy zavítal svätý Mikuláš.

Sprevádzali ho dvaja milí anjeli – Elka a Nelka. Svätý Mikuláš so svojimi anjelikmi vítali žiakov vo vestibule školy.

Počas 1.hodiny si žiaci 3.A a 3.B pripravili krátku reláciu do školského rozhlasu o pôvode tohto dobrodinca.

Potom Mikuláš chodil z triedy do triedy a rozdával deťom sladkosti a dobrú náladu. Mikulášske darčeky si žiaci museli zaslúžiť peknou básničkou, či pesničkou.Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali žiaci prvých ročníkov. Deti na 1. stupni potešilo aj divadelné predstavenie. Skrátené vyučovanie ocenili zas žiaci 2. stupňa.

Bol to skvelý deň. Srdečná vďaka, Mikuláš!