Mimoriadny plenárny aktív

Vážení rodičia, vzhľadom k legislatívnym zmenám a upozorneniam zriadovateľa, Vám oznamujeme, že vyučovanie so zahraničnými lektormi do vyriešenia situácie nebude ! Týka sa to tried 1.A, 1.B, 2.B, 3.A a 4.A !Viac informácií Vám bude poskytnutých v stredu 18.9.2019 o 16:30 na mimoriadnom plenárnom aktíve v priestoroch klubovne na prízemí hlavnej budovy ZŠ. Vaša účasť je nutná.