Mini talent show

Dňa 19.11. 2021 bola realizovaná akcia pod názvom Mini talent show na elokovanom pracovisku na Tomášikovej. Svoje talenty predstavilo 34 žiakov. Boli to solo speváci, skupiny spevákov a tanečníci. Učastnici získali diplom a sladké odmeny.