Naše mesto v našej škole

Dňa 11.6.2021 sa konal projekt Naše mesto v našej škole. Spolu s firemnými dobrovoľníkmi sme revitalizovali školskú predzáhradku. Upravila sa a vyčistila sa, zasadili sa rôzne druhy kvetov a okrasných rastlín. Cieľom bolo okrem estetického hľadiska aj rozšíriť vzdelávanie detí v oblasti botaniky. Deti sa zároveň učia, aký je životný cyklus rastlín a budujú si pozitívny vzťah k rastlinám.  Konečný výsledok stojí za to. Veríme, že takéto prínosné akcie pre našu školu sa budú konať každoročne.