Naše úspechy na Hviezdoslavovom Kubíne

Dňa 30.3.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Krásne umiestenia si odnášajú Jakub Tkáč zo 4.B triedy, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v prednese prózy v 1. kategórii. Rovnako tak našu školu skvelo reprezentovala aj Natália Nosková zo 6.A, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v prednese prózy v 2. kategórii. Poďakovanie patrí aj p. učiteľkám Kissovej a Oršulovej za prípravu žiakov na túto recitačnú súťaž. Obom srdečne gratulujeme.