Naši žiaci sa stali lokálnymi víťazmi súťaže Project Competition

V marci sa žiaci siedmeho ročníka, Nella Maliariková, Katka Danková, Miška Hajková, Nina Willems,Heorhii Andriichuk, Matej Holocsy, Samuel Môťovský, Sylva Křenková, Mária a Anna Bulkové zapojili do súťaže Project Competition. Zadanú úlohu sa im podarilo splniť na 200%. Vo svojich projektoch priniesli naozaj zaujímavé riešenia, ktoré by mohli pomôcť nášmu životnému prostrediu alebo by mohli pomôcť zlepšiť naše zdravie. A ich snaha priniesla aj vytúžené ovocie. Naši žiaci sa stali lokálnymi víťazmi súťaže na Slovensku.