Návšteva 1.A v knižnici

Žiaci z 1.A sa vybrali do knižnice, kde ich pani knihovníčka pasovala za čitateľov knižnice. Prváci sa naučili orientovať v poličkách s knihami, porozprávali sa, ako majú s knihami zaobchádzať, aby im dlho prinášali radosť a nové informácie, či príbehy. Všetci žiaci si vybrali a požičali knihu, aby sa mohli doma pustiť do čítania ich prvej knihy.