Návšteva Banskej Bystrice

Dňa 11.10.2018 sa žiaci druhého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Uhrovca a Banskej Bystrice.

V Uhrovci sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a pozreli si krátke filmy o týchto osobnostiach.

Hlavným bodom programu bola návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde sme si prezreli celú expozíciu spolu s odborným výkladom a taktiež sme si prezreli aj lietadlo Lisunov Li-2 a vonkajšiu expozíciu ťažkej vojenskej techniky.