Návšteva knižnice

Dňa 14.12.2017 v tichu ružinovskej knižnice Bachova si detičky z ŠKD z tried 2.A a 2.B čítali knihy, ktoré si potom pravidelne počas celého škol. roka vypožičiavajú. Do miestnej knižnice chodia veľmi radi a tešia sa vždy na ďalšie knihy, z ktorých získavajú nové poznatky, ale hlavne sa učia krásne čítať.