Návšteva mestskej knižnice

Dňa 12.10. 2018 naši žiaci v zložení 5.A, 6.A a 7.A navštívili mestskú knižnicu pre deti a mládež na Kapucínskej ulici.

Dozvedeli sme sa mnoho o fungovaní knižnice, jej fonde, histórii, ale i o tom, ako sa neustále sťahovali.

Žiaci sa ďalej dozvedeli, že knižnica sa neustále obohacuje o nové tituly kníh a časopisov, ponúka tiež rozličné služby, a najnovšie sa vybavila aj hudobným štúdiom – žiaci si tak napríklad vyskúšali hru na klavíri či gitare.

A keďže nám prialo počasie, exkurziu sme zakončili prechádzkou popri krásnom modrom Dunaji.