Návšteva Mikuláša

Dňa 6.12 nás ako tradične navštívil Mikuláš so svojím sprievodom, ktorý všetky naše deti obdaril drobnými sladkosťami.