Návšteva Mikuláša

A takto nás navštívil 6.12.2023 Mikuláš so svojími pomocníkmi, ktorý rozdal deťom darčeky vo všetkých triedach na Borodáčovej, Tomášikovej a aj v MŠ.