Návšteva Mikuláša

Dňa 6.12 aj našu ZŠ s MŠ navštívil Mikuláš so svojím sprievodom a rozdal naším žiakom malé sladkosti.