Návšteva Nitry

Žiaci tried 5.B, 6.A a 7.A dňa 22.3.2023 navštívili v rámci dejepisno-slovenčinárskej exkurzie Nitru. Zážitkom pre mnohých žiakov bola už samotná jazda poschodovým autobusom spoločnosti Blaguss. Počas komentovanej prehliadky mesta v spolupráci s organizáciou Nguide hľadali starodávny poklad. Videli Nitriansky hrad, Katedrálu sv. Emeráma, Diecézne múzeum, sochu Pribinu a Corgoňa a iné pamätihodnosti Nitry. Každý úspešný hľadač bol odmenený sladkou odmenou. Záver dňa patril občerstveniu v OC Mlyny. Touto cestou ďakujeme p.Hegedušovej zo spoločnosti Nguide za prehliadku s výkladom a sladkou odmenou a spoločnosti Blaguss Slovakia za posyktnutie autobusu a bezpečnú jazdu.