Návšteva predškolákmi z MŠ

Dňa 21.3.2022 predškoláci z MŠ Borodáčova navštívili ZŠ Borodáčova a aj elokované pracovisko na Tomášikovej 4 .

Budúci prváci sa zoznámili so šlabikárom , mali prehliadku školy a jednu vyučovaciu hodinu strávili v školských laviciach v 1.B, kde pracovali spoločne s prvákmi. Všetkým sa páčilo a nevedia sa dočkať septembra.

Našu školu rovnako navštívili dňa 24.3. aj predškoláci zo škôlky na ulici Bancíkovej. Boli u nás na elokovanom pracovisku na Tomášikovej na vyučovaní v prváckych triedach a vyskúšali si deň školáka. Odišli s darčekom od prvákov a sladkou odmenou.