Návšteva predstavenia RND – Jáánošíík po tristo rokoch so SĽUKom

Dňa 3.12.2019 sa žiaci 9.triedy v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry zúčastnili na dnes už legendárnom divadelnom predstavení z produkcie Radošinského naivného divadla – Jáánošíík po tristo rokoch so SĽUKom. Nakoľko rok 2020 je plánovaný ako Rok slovenského divadla, určite takéto akcie zopakujeme aj v ňom.

Touto cestou ďakujeme p. Strečkovej z RND za poskytnutie lístkov pre žiakov i pedagogický dozor.