Navštívili sme Bojnice

Dňa 6.4.2022 sa žiaci druhého stupňa so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili exkurzie do ZOO a zámku Bojnice. Po príchode nasledovala prehliadka zámku i zoologickej záhrady. Exkurzia sa deťom veľmi páčila a z celého výletu si odniesli veľa zážitkov. Touto cestou ďakujeme aj p. Bezouškovi zo spoločnosti Blaguss Slovakia s.r.o za poskytnutie autobusov a OZ Borodáčova za uhradenie nákladov na túto exkurziu.