Nové krúžky v ponuke

Vážení rodičia, vzhľadom o dopyt krúžkovej činnosti rozširujeme našu ponuku o tieto záujmové útvary:
Športové hry pre 2. ročník – vedúci p. Magulová, termín štvrtok 14:00
Športové hry pre 1. ročník – vedúci p. Pomajbišová, termín štvrtok 14:00
Počítačový krúžok pre 1., 2.ročník – vedúci p. Kaderková, termín utorok 14:00.
Ak ste prejavili záujem o tieto rozširujúce krúžky napíšte názov krúžku na návratku. Ak ste ju už odovzdali, oznámte to triednemu učiteľovi do pondelka 23.09.2019.