Enviromentálne aktivity na Tomášikovej

Premietaním obrázkov a čítaním príbehu o medveďovi, ktorý sa po zimnom spánku prebudí v úplne zmenenom lesnom prostredí . Žiaci 3.A sa po prečítanom príbehu zamýšľali nad významom lesa pre ľudí aj zvieratká.

Druhou aktivitou bol príbeh o žabkách, ktoré sú nútené opustiť svoj domov, pretože už niekoľko mesiacov nepršalo a ich rybník vysychá. Porozprávali sme sa o téme príbehu v súvislosti so súčasnými klimatickými zmenami, o ľuďoch, ktorí sú nimi najviac ohrození, o príčinách, ktoré nútia ľudí opúšťať svoje domovy. Počas inscenovania príbehu sa žiaci pokúsili spoločne hľadať riešenia a uvažovať nad zmenou nášho vlastného správania, ktorým by sme mohli prispieť k udržateľnému životnému prostrediu.