Ovocná prednáška

Triedy 1.A, 2.A, 2.B a 3.A využili ponuku prednášky na školách zameranej na dôležitosť ovocia v našom jedálničku. V rozhovore s lektorkou sa žiaci aktívne zapájali a spoločne sa rozprávali o témach: Pestovanie ovocia v sadoch a záhradách, Starostlivosť ovocinárov o ovocie v sadoch – zavlažovanie, ochrana pred mrazom, škodcami. Opeľovanie kvietku (včielky, osy, čmeliaky) a pod. Súčasťou prednášky bolo aj krátke video o ceste jabĺčka zo sadu až k nám na stôl. Prednášku sme ukončili ochutnávkou ovocia.