Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia prvákov,

V školskom roku 2023/2024 otvárame tri triedy prvého ročníka.

Triedy 1. A a 1. B sú zaradené na elokované pracovisko Tomášikova 4, trieda 1. C bude na pracovisku ZŠ Borodáčova.

Zaradenie žiakov do tried si môžete pozrieť na hlavnom vstupe do budovy školy na oboch pracoviskách od 24. 8. 2023.

Zoznam školských pomôcok potrebných do 1. ročníka nájdete v prílohe.

Na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zápise, Vám boli zaslané prihlasovacie údaje do aplikácie Edupage, ktorá je komunikačným systémom školy so zákonnými zástupcami. Prosíme, aby ste si aktivovali prístup pre získavanie informácií a komunikáciu s učiteľmi a vychovávateľkami ŠKD. Ak ste tieto údaje neobdržali z dôvodu nezadanej alebo chybnej emailovej adresy, kontaktujte školu.

Organizácia slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 bude zverejnená na stránke školy a prostredníctvom Edupage v týždni od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023.

Zoznam školských pomôcok pre nových prváčikov