Oznam

Z dôvodu pozitívne testovaného pedagóga prvého stupňa riaditeľ školy udeľuje dňa 27. 10. 2020 riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 4. ročníka. ŠKD nebude v prevádzke.
O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Od stredy 28. 10. 2020 žiaci pravdepodobne prejdú na dištančné vzdelávanie. Prosím skontrolujte si prístupy do Teams.

Zároveň prosíme o preštudovanie si Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020